Rintangan Perjuangan Dalam Kehidupan Pendakwah

Ketahuillah wahai saudaraku para juru dakwah, sesungguhnya Allah
Subhanahu Wata’ala pasti mengenakan cubaan kepadamu. Dia akan menguji
hakikatmu. Benar-benar seperti yang pernah dinyatakannya di dalam Al Qur’an
dengan firmanNya:
الم ( 1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَآُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ ( 2) وَلَقَدْ
( فَتَنَّا الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ( 3

“Aiff lam mim, Adakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan saja untuk
mengaku bahawa ‘Kami telah beriman dan sedangkan mereka tidak diuji lagi?
Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka
sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia
mengetahui orang-orang yang dusta.”
(Surah Al Ankabut 1-3)
Di dalam hadith dinyatakan:
الشد الناس بلاء الأ نبياء ثم الأ مثل فالأ مثل
“Orang yang paling berat dicuba ialah para Nabi kemudian yang paling baik selepasnya,
kemudian orang yang paling baik selepas itu.”
ان الله تعا لى اذا أحب قِِِ ماً ابتلا هم .فمن رضي فله الر ضى ومن
سخط فله السخة

Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata‘ala, apabila mengasihi satu kaum, dicubanya
mereka itu (dengan berbagai cubaan), barangsiapa yang rela dengan cubaan itu maka
mereka mendapat kerelaanNya (Allah Subhanahu Wata’ala) Barangsiapa yang benci
(marah) maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu Wata‘ala.
Pengakuan keimanan sebenarnya memerlukan kepada bukti. Jalan
perjuangan (JIHAD) adalah jalan yang panjang penuh dengan derita dan
sengsara.
حفت ألجنة با لمكا ر ه وحفت النار با لشهو ات

Jalan Syurga dihampiri oleh kesusahan manakala jalan ke Neraka dihampiri oleh
keghairahan syahwat.
Dalam meniti liku dan lurah-lurah perjalanan ini kalaulah seorang Da’ei
tidak berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wata’ala, tidak berhubung
terus dengan Nya, tidak bertawakkal kepadaNya, tidak berpegang kepada
KitabNya dan tidak pula mengikuti Sunnah NabiNya maka sebenarnya ia
sedang berada di ambang bencana dan musibah yang besar.
Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam telah meramalkan cabaran dan
dugaan-dugaan yang dihadapi oleh para Mukmin, Da’ei dan Mujahidin di jalan
Allah Subhanahu Wata’ala.
Beliau bersabda:
Orang Mukmin sentiasa diambang 5 dugaan yang susah:
1. Mukmin yang dengki padanya
2. Munafiq yang benci kepadanya
3. Kafir yang memeranginya
4. Syaitan yang menyesatkannya
5. Nafsu yang sering bertarung untuk mengalahkannya
(Hadith ini telah ditakhrijkan oleh Abu Bakar Ibnu Lal dan hadith Anas
dalam tajuk: “Akhlak Yang Luhur.”)
Dalam hadith ini Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam, telah
menghuraikan tentang fitnah dan kesusahan yang sewaktu-waktu boleh
menimpa para Da’ei; supaya mereka dapat berhati-hati dan bersiap sedia.
Mereka hendaklah menyiapkan bekalan yang cukup. Kiranya dengan demikian,
mereka dapat mengatasi segala halangan dan rintangan dengan selamat.
Marilah kita melihat rintangan tersebut satu persatu mengkaji betapa
bahayanya dan betapa pula kesannya. Dengan itu dapat kita menemukan caracara
yang boleh diikuti untuk melepaskan diri daripadanya.
والحكمة ضالة الملؤ من أنى وخد ها فهو أحق بها
Sungguhnya kebijaksanaan adalah laksana barang yang hilang dari seorang Mukmin.
Maka di mana saja ia temui dialah yang berhak mengambilnya

fathi yakan
Baca Lagi
Category: 0 comments
Reactions: 
Links to this post

Bagaimana Kita Menyeru Kepada Islam OLEH FATHI YAKAN

Para da’ie yang bergerak di dalam gerakan Islam pada hari ini sangat
berhajat kepada suatu manhaj kerja dalam kerja-kerja mereka - dan sudut fikrah
dan harakah sebagai landasan perjalanan dalam usaha mereka menyeru manusia
kembali kepada Islam. Mereka memerlukan manhaj yang disusun dengan jelas,
teliti lagi terperinci agar darinya dapat melihat dengan terang jarak perjalanan
yang akan ditempuhi, ciri-ciri khusus serta sifat-sifatnya. Perkara-perkara ini
sangat penting diketahui untuk diambil sebagai pedoman agar para da’iee tidak
terseleweng dari jalan sebenar dalam kerja-kerja da’wah mereka. Dengan
demikian tidak lagi dikhuatiri mereka melakukan sesuatu yang merugikan Islam
pada hal mereka menyangka mereka melakukan kebaikan untuk Islam.
Untuk tujuan di atas, para da’ie memerlukan kepada suatu manhaj yang
memandu mereka dalam kerja-kerja mereka menyeru manusia kepada Allah
Subhanahu wata’ala, cara penyampaian yang berkesan serta meyakinkan, begitu
juga cara menentukan atau memilih tajuk-tajuk, bahan dan ruang-lingkup
ceramah atau perbicaraan yang ingin disampaikan agar orang yang mendengar
dapat menerimanya dengan rasa puas. Manhaj ini menurut pandangan saya
terdiri dan empat perkara pokok:
Pertama — Persoalan wajibnya Da’wah.
Sebenarnya beriman dengan Islam bererti kita wajib beramal untuk-Nya,
menyeru orang lain menta’ati ajaran-Nya, serta berjihad dan berkorban pada
jalan-Nya. Usaha-usaha demikian menuntut adanya jama’ah yang bersifat
gerakan kerana usaha-usaha yang dilakukan oleh individu (fardi) tidak mungkin
sama sekali dapat mencorakkan suasana kelslaman apa lagi menegakkan
masyarakat Islam.
Kedua - Persoalan memilih serta meneliti uslub (cara-gaya) yang baik untuk
diikuti dalam usaha menyeru manusia kepada Islam.
Adalah menjadi kewajiban ke atas para da’iee memilih cara (dan medan)
yang disertai dengan kadar kemampuan orang-orang yang diseru agar mereka
dapat menerimanya dengan baik. Dalam kerja-kerja ini para da’iee mestilah
memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta bersikap bijaksana dan sentiasa
bersabar.

Ketiga - Persoalan bahan da’wah yang merupakan huraian dan garis-garis
besar Islam seperti ‘Aqidah dan Syari’ah kerana di atasnyalah Manhaj Islami
dibina. Permasalahan ini dengan segala perinciannya merupakan bahanbahan
yang wajar diketengahkan di hadapan orang yang diserunya.

Keempat - Persoalan terakhir yang perlu disebutkan ialah tentang tuntutan
(darurah) melaksanakan ‘amal Jama’iy yang bersifat haraki untuk perjuangan
menegakkan Islam. Sesungguhnya amal Jama’iy yang bersifat haraki
merupakan satu-satunya jalan yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaihi
wasallam dalam usaha baginda membina Jama’ah Islam yang pertama. Usahausaha
yang dilakukan secara fardi (individu) sukar mendatangkan hasil jika
tidak terikat dengan tanzim haraki. Sesungguhnya semua kewajibankewajiban
ini difardhukan oleh Islam ke atas orang-orang Mu’min agar
mereka membina tanzim haraki (Harakah Islamiyyah) atau mereka
melibatkan diri di dalam Harakah Islamiyyah yang sudah sedia ada.
Baca Lagi
Category: 0 comments
Reactions: 
Links to this post

TANZIM BADAN KEBAJIKAN SURAU IPTB

PENGERUSI


MUHAMMAD KHAIRUL ANWAR BIN ISHAK

TIMBALAN PENGERUSI 1


MUHD AZRI BIN JAMILI

TIMBALAN PENGERUSI 2


HAWA JAMILAH BT HASANI

SETIAUSAHA

MAZWAN BIN KARIM

TIMBALAN SETIAUSAHA

ANIS BT ZAKARIA

BENDAHARI

MOHD SHAFIQ BIN BASERI

TIMBALAN BENDAHARI

ALWANI BT ABU BAKAR

LAJNAH TAFAQQUH DAN KEROHANIAN

MUHAMMAD AFIF BIN YAHYA

NUR SYAZWANNI BT IDRIS

LAJNAH USRAH DAN DAKWAH

MOHAMAD HAZWAN BIN HUZIR

SURIATI BT RAMAN

LAJNAH INFAQ DAN TABARRU'

MOHAMAD ALIAS BIN HARUN


ROSSHAFIKAH BT ROSLI

LAJNAH MAKANAN DAN JAMUAN

ABDUL MUKMIN BIN KAMARUDDIN

'AQILAH NAJWA BT MOHD KHALID

LAJNAH PERALATAN DAN SIARAYA

AHMAD FAIZ BIN MALEK SIFULAZAN

NUR FARHANA BT ISMAIL

LAJNAH DOKUMENTASI DAN PENERBITAN


ANAS BUKHARI BIN DERANI

NUR AFIQAH BT RIDZUAN


LAJNAH KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

AZHARI BIN MAHYUDDIN

KU NORASHIKIN BT HALIMBaca Lagi
Category: 0 comments
Reactions: 
Links to this post


CARTA ORGANISASI


PENGERUSI

MUHAMMAD KHAIRUL ANWAR BIN ISHAK


TIMBALAN PENGERUSI 1


Baca Lagi
Category: 0 comments
Reactions: 
Links to this post

SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG KE LAMAN RASMI BADAN KEBAJIKAN SURAU (BKS) INSTITUT PERGURUAN TUANKU BAINUN.
Baca Lagi
Category: 0 comments
Reactions: 
Links to this post

Share

Twitter Facebook