LOGO BKS

LOGO BADAN KEBAJIKAN SURAU AL-GHAZALI

Merujuk kepada akronim jawi ب   untuk ‘Badan’
Merujuk kepada akronim jawi ك   untuk ‘Kebajikan’ 
                                            
Merujuk kepada akronim jawi س   untuk ‘Surau’

       


 merujuk kepada fungsi dan peranan BKS menyalakan obor syiar Islam di bumi IPG KTB ini.

 
Bentuk asas logo BKS berdasarkan bentuk segitiga berteraskan kepada 4 elemen :
         
Segi tiga membawa maksud komitmen yang jitu antara qiyadah (pimpinan) dan jundiyah(ahli) untuk sedia membangun dan memantapkan  organisasi badan kebajikan surau dengan berpaksikan kepada 4 teras utama seperti yang termaktub pada fasal 6 Perlembagaan Badan Kebajikan Surau (Objektif BKS)

Baca Lagi
LOGO BADAN KEBAJIKAN SURAU AL-GHAZALI

Merujuk kepada akronim jawi ب   untuk ‘Badan’
Merujuk kepada akronim jawi ك   untuk ‘Kebajikan’ 
                                            
Merujuk kepada akronim jawi س   untuk ‘Surau’

       


 merujuk kepada fungsi dan peranan BKS menyalakan obor syiar Islam di bumi IPG KTB ini.

 
Bentuk asas logo BKS berdasarkan bentuk segitiga berteraskan kepada 4 elemen :
         
Segi tiga membawa maksud komitmen yang jitu antara qiyadah (pimpinan) dan jundiyah(ahli) untuk sedia membangun dan memantapkan  organisasi badan kebajikan surau dengan berpaksikan kepada 4 teras utama seperti yang termaktub pada fasal 6 Perlembagaan Badan Kebajikan Surau (Objektif BKS)

Share

Twitter Facebook